Зразок заяви про відмову від спадщини.

До приватного/державного нотаріуса ___міського нотаріального округу _________________________________________
                                                                       гр._______________________
                                                                       ________________________ року народження 
                                                                       реєстраційний номер ОКПП_______________, 
яка зареєстрована за адресою: місто_______, 
вулиця________, будинок ___квартира ____
телефон ______________

З  А  Я  В  А
про відмову від спадщини

___ січня 2020 року помер __________________, останнє місце проживання якого було: місто______, вул.________, будинок ___ квартира ___.
Цією заявою я, __________________, повідомляю, що усвідомлюю значення своїх дій та маю можливість керувати ними, розуміючи обставини, які мають для мене істотне значення, без застосування до мене фізичного чи психічного тиску з боку інших осіб, за своєю справжньою волею, відмовляюсь від прийняття спадщини за законом після померлого _________________________на користь ____________________,    __.__.____ року народження.
Мені нотаріусом роз’яснено, що моя відмова від прийняття спадщини є безумовною та беззастережною, але може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття.
Зміст ст.ст. Цивільного кодексу України: 1223 (право на спадкування), 1231 (Спадкування обов’язку відшкодувати майнову та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем), 1232 (обов’язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця), 1241 (право на обов’язкову частку у спадщині), 1258 (черговість спадкування за законом), 1268 (прийняття спадщини), 1273 (право на відмову від прийняття спадщини), 1275 (правові наслідки відмови від прийняття спадщини), 1281 (пред’явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців), 1282 (обов’язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора), 1296 (право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину), 1297 (обов’язок спадкоємця звернутися за свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно) –  мені нотаріусом роз’яснено.

Дата:_________________________________
         
        
Підпис:_______________________________________________________

Спеціаліст в області спадкового права проконсультує щодо термінів подачі заяви, та про наслідки подачі вищезазначеної заяви.